U kunt op twee manieren erfgenaam zijn: via een testament of via de wet. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft opgesteld, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt onder meer aangegeven door welke notaris het testament is opgemaakt en wanneer dat is gebeurd. De notaris verstrekt alleen aan direct betrokkenen informatie over de inhoud van het testament. Als er geen testament is bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft. Meer hierover leest u in de blog: Hoe kom ik erachter of ik erfgenaam ben?