Het is mogelijk om een werknemer de ontslaan wegens disfunctioneren. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, de sfeer tussen collega’s negatief beïnvloedt of niet voldoende mee beweegt met de ontwikkelingen van het bedrijf. Voordat een werknemer kan worden ontslagen wegens disfunctioneren moet er echter wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke dat zijn leest u hier.