Ouderschapsplan

Een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging samenleving is een heftige, intense periode voor alle betrokkenen. Ook voor kinderen zijn de gevolgen groot, hoewel zij vaak geen stem in het geheel hebben. Om te voorkomen dat kinderen aan een ‘vechtscheiding’ lijden, is de wetgever met het fenomeen van het ‘ouderschapsplan’ gekomen. Het ouderschapsplan is verplicht bij echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap en bij beëindiging van de samenleving in het geval ouders het gezamenlijk gezag hebben.


Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders die uit elkaar gaan waarin afspraken omtrent de kinderen staan. De wetgever heeft een aantal kwesties bepaald die verplicht in een ouderschapsplan moeten staan. Het gaat daarbij om:
  • Hoe de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • Hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt (zorgregeling);
  • Hoe en hoe vaak ouders elkaar informatie geven over het kind;
  • Hoe ouders samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen als schoolkeuze;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).
Daarnaast worden er meestal nog diverse aanvullende onderwerpen opgenomen in een ouderschapsplan. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over wat te doen bij medische beslissingen en worden er op voorhand afspraken gemaakt over praktische zaken als tandartsbezoek. Ook hoe het contact met familie aan beide zijden wordt gewaarborgd, zelfs bij eventueel overlijden van een van de ouders, wordt geregeld in het ouderschapsplan opgenomen.

Ontvankelijkheid bij echtscheiding

Om ontvankelijk te zijn bij een verzoekschrift tot echtscheiding moet een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan worden meegestuurd. Indien dit niet gebeurt, is de verzoeker in beginsel niet ontvankelijk. Dit is alleen anders indien kan worden onderbouwd wat er is gebeurd om tot een eensluidend ouderschapsplan te komen. Indien de andere ouder onbereikbaar blijkt, moet kunnen worden onderbouwd welke pogingen zijn ondernomen om toch in contact te komen. Als de rechtbank genoegen neemt met de uitleg kan het verzoekschrift echtscheiding ook bij een ontbrekend ouderschapsplan in behandeling worden genomen.

Opstellen ouderschapsplan

Hoewel het aan te raden is om een ouderschapsplan op te laten stellen door een specialist, kunt u het ook zelf doen. In dat geval is het aan te bevelen om het door u opgestelde ouderschapsplan in ieder geval te laten controleren door een gespecialiseerde familierechtsadvocaat. Zo kan worden bekeken of alles wat er in moet staan er in staat, of een zorgregeling houdbaar is in de praktijk en of eventuele financiële afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding in overeenstemming met de wettelijke maatstaven zijn. Voor wat betreft de financiële afspraken verdient het aanbeveling dit door de rechtbank te laten bekrachtigen, zodat de onderhoudsgerechtigde ouder een executoriale titel heeft.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

Terug naar overzicht