Onterving

Ieder kind heeft na het overlijden van een ouder recht op een deel van de nalatenschap. Ook een kind dat onterfd is kan in beginsel bepaalde rechten laten gelden.

Het gevolg van onterving is dat er van rechtswege niet meer wordt geërfd, en het kind dus niet als erfgenaam verkrijgt uit de nalatenschap. Dit betekent echter niet dat een onterfd kind met lege handen staat. U kunt als kind (onder Nederlands recht) nooit volledig onterfd worden. U heeft namelijk altijd recht op uw legitieme portie (ook wel het kindsdeel). Meer over het opeisen van uw kindsdeel leest u hier.

De legitieme portie is kort gezegd een deel van de waarde van de nalatenschap waar een onterfd kind aanspraak op kan maken bij onterving. De legitieme portie kan alleen uit een geldsom bestaan. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld het gouden horloge van vader op te eisen via een beroep op de legitieme portie.

Indien u de legitieme portie wilt opeisen, zal u hier een beroep op moeten doen. De legitieme portie wordt niet automatisch toegekend. Hiervoor gelden de volgende termijnen: u moet uiterlijk binnen  vijf jaar na het overlijden van de erflater een beroep doen op de legitieme portie, tenzij een erfgenaam (of andere belanghebbende van de nalatenschap) u een afwijkende termijn heeft gesteld, ook wel de  redelijke termijn genoemd. Na het verstrijking van een termijn vervalt het recht en kan daarop geen beroep meer worden gedaan.

Wij begrijpen dat situaties kunnen verschillen. Emoties, onbegrip en familieverhoudingen kunnen de situatie (nog) complexer maken, zeker ook in geval van onterving.

Wij ontzorgen en kijken samen met u naar de concrete mogelijkheden en indien nodig staan wij u bij om uw recht te halen.

Algemeen zegel

Terug naar overzicht