Beslag op bitcoins van uw debiteur?!

Jansen en De Vries zijn al lang met elkaar bevriend. Zakelijk loopt het op een gegeven moment wat minder dan verwacht met Jansen, waardoor hij een aantal leveranciers niet kan betalen. De Vries helpt Jansen uit de brand en verstrekt Jansen een lening ad € 10.000 om Jansen door deze financieel lastige periode heen te helpen. Een aantal maanden later doet Jansen het zakelijk gezien een stuk beter en besluit met een deel van zijn vermogen bitcoins te kopen. Vol enthousiasme deelt hij deze aankoop met De Vries, die vervolgens besluit om zich ook in cryptocurrency te verdiepen. Alles lijkt financieel goed te gaan bij Jansen, totdat beide ondernemers hard worden geraakt door de coronacrisis. De Vries besluit daarom de aan Jansen verstrekte lening terug te vragen. Jansen weigert de lening terug te betalen en kan door nieuwe financiële achterstanden geen verhaal bieden, meent hij. De Vries weet echter dat Jansen nog bitcoins in bezit heeft en wil zich hier op verhalen. Maar hoe kan dan concreet beslag worden gelegd op de bitcoins van een debiteur ter voldoening van een vordering?

Wat zijn bitcoins?

Bitcoin is een cryptocurrency die waarde vertegenwoordigt, waarvan de eenheden bitcoins worden genoemd. Transacties van Bitcoin en andere cryptocurrency vinden onderling plaats zonder tussenkomst van een uitgevende instantie, zoals een bank. Via een privésleutel/wachtwoord (private key) heeft men toegang tot bitcoins in de wallet. Met deze sleutel kunnen transacties worden ondertekend, waardoor bitcoins van de ene bitcoinrekening naar een andere bitcoinrekening kunnen worden overgemaakt. De privésleutel bestaat uit een unieke code die wordt opgeslagen op paper wallets of hardware wallets. Deze wallets zijn aan te merken als een waardepapier en zijn daardoor vatbaar voor beslag. Beslag wordt gelegd op de goederen van een debiteur ter voldoening van een openstaande vordering.

Conservatoir beslag of executoriaal beslag op bitcoins?

Wellicht vermoedt de debiteur dat een of meer debiteurs zich op bitcoins en andere aanwezige vermogensbestanddelen willen verhalen. Het risico is dan aanwezig dat de debiteur de bitcoins op korte termijn wegsluist naar een andere bitcoinrekening. Op die manier worden de bitcoins niet geraakt door het beslag, waardoor schuldeisers achter het net zouden vissen.

Conservatoir beslag verdient daarom de voorkeur boven executoriaal beslag. Conservatoir beslag is een beslaglegging voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure. Executoriaal beslag is beslag nadat een vonnis is verkregen.

Voor het leggen van conservatoir beslag wordt aan de Rechtbank via een verzoekschrift toestemming gevraagd, zonder dat de debiteur hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Op deze manier wordt voorkomen dat deze wordt gewaarschuwd door een vonnis, zoals dat bij een executoriaal beslag wel aan de orde is. De voorkeur voor conservatoir beslag is daarbij niet zozeer gelegen in het behouden van het ‘verrassingseffect’, maar in het feit dat dit een grotere kans op verhaal biedt.

Ondersteuning van advocaten en IT-deskundigen

Tot slot is bij beslag op bitcoins en andere cryptocurrency naast de hulp van advocaten, veelal ook de hulp van een IT-deskundige vereist. Door middel van een onderzoek op iemands computer en/of andere gegevensdragers kunnen het bitcoinadres en het wachtwoord van de debiteur worden achterhaald. Medewerking van de debiteur is daarom niet essentieel voor het leggen van beslag. De gerechtsdeurwaarder die het beslag legt, kan met behulp van een IT-deskundige ook toegang krijgen tot de voor het beslag relevante gegevens.  

Beslag op bitcoins en andere cryptocurrency is een relatief nieuw fenomeen en verlangt een goede samenwerking tussen de advocaat, deurwaarder en de IT-deskundige. Indien uw debiteur uw vordering onbetaald laat, maar u weet of vermoedt dat uw debiteur in het bezit is van bitcoins of andere cryptocurrency kan verhaal van uw vordering mogelijk worden veilig gesteld! 

Heeft u vragen of kunt u hulp gebruiken, neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

Terug naar overzicht