Op vakantie tijdens ziekte: vakantie- of ziektedagen?

Als een zieke werknemer op vakantie gaat, mag de werkgever dit dan van de vakantiedagen (verlofdagen) aftrekken? Deze vraag is op 8 februari 2022 behandeld door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

 

Casus

In deze zaak heeft de werknemer verlof aangevraagd (en daarvoor goedkeuring gekregen) vóórdat hij zich had ziekgemeld. Twee weken voor zijn verlof is hij gezien door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts was van mening dat de werknemer nog niet inzetbaar was voor arbeid. Na het bezoek aan de bedrijfsarts heeft de werknemer telefonisch contact gehad met zijn leidinggevende. De leidinggevende was op de hoogte van de vakantieplannen van de werknemer. Vervolgens zijn er - ondanks de nog lopende ziekmelding - 29 vakantiedagen afgeschreven.

 

De werknemer vordert uitbetaling van de vakantiedagen. De werkgever wil deze niet uitbetalen omdat volgens haar de vakantie van de werknemer het nakomen van zijn re-integratieverplichtingen in de weg stond. Het feit dat de werknemer zowel voor als tijdens zijn verlofperiode geen vorm van arbeid kon verrichten speelt in deze zaak overigens ook een rol.

 

Wet- en regelgeving

In principe geldt dat de werkgever geen vakantiedagen mag inhouden tijdens ziekte als de werknemer hiervan niet schriftelijk afstand heeft gedaan. Dit geldt zowel in het geval de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, als in het geval de ziekmelding is gedaan ná de aanvraag van het verlof maar vóór aanvang van de vakantie. Die laatste situatie deed zich in deze zaak voor.

 

De werkgever mag wel vakantiedagen inhouden als de werknemer instemt met het afboeken van verlof tijdens ziekte. Het ligt in de regel op de weg van de werkgever om bewijs van die instemming aan te dragen als de werknemer die instemming ontkent. In deze zaak kon de werkgever de aanwezigheid van die instemming niet bewijzen. Een expliciete instemming ontbrak. Daarnaast deden zich geen feiten en omstandigheden voor waaruit de wil om instemming te verlenen (impliciet) zou kunnen worden afgeleid.

 

Juridisch advies?

Het is afhankelijk van de situatie of de ziekmelding ertoe leidt dat er vakantiedagen van het verlofsaldo van de werknemer mogen worden afgetrokken. Twijfelt u of uw werknemer recht heeft op uitbetaling van zijn of haar vakantiedagen in het geval van ziekte, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

vakantie zieke werknemer min

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht