Erfrecht

De erfrechtadvocaten van Westland Partners (Tim Fluitman en Nick Rietveld) weten als geen ander hoe moeilijk het afwikkelen van een nalatenschap (de erfenis) kan zijn. Zij hebben de ervaring en de kennis om u van het begin tot het einde te helpen. Tim en Nick geven advies en procederen zo nodig voor erfgenamen, onterfde kinderen, executeurs en vereffenaars. 

De gevolgen van het overlijden

Het overlijden is een deel van het leven. Een deel dat niet alleen emoties meebrengt, maar ook (juridisch) belangrijke gevolgen kan hebben. Een nalatenschap (de erfenis) die openvalt door het overlijden, zorgt er namelijk voor dat veel geregeld moet worden en dat er juridische veranderingen plaatsvinden. Er moeten keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld of en hoe een nalatenschap wordt aanvaard. Maar er moeten door het overlijden ook veel zaken afgehandeld worden: de uitvaart moet worden geregeld, eventuele schulden van de overledene (de erflater) moeten worden betaald, er moet een aangifte erfbelasting worden gedaan en een eventueel overschot moet tussen de erfgenamen worden verdeeld. 

Daaromheen spelen andere gevallen: moet er nog een vooroverlijden worden afgewikkeld (een ouder die eerder is overleden), is er een executeur, zijn er legaten die moeten worden betaald of is een kind onterfd? 

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet eenvoudig en kan al snel tot handelingen leiden die achteraf moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk om daarbij deskundige bijstand te hebben. 

Laat Tim of nick mij terugbellen