mr. T.J. (Tim) Fluitman

Advocaat en Partner

advocaat tim fluitman 20082021

Dat vind ik mooi: samen het optimale resultaat binnenslepen

Tim Fluitman is sinds 2007 als advocaat verbonden aan Westland Partners. Hij is een ervaren proces-advocaat die mede daardoor als waardevolle sparringpartner in de adviespraktijk wordt ervaren.

Naast zijn rol als ervaren civilist binnen de algemeen verbintenissenrechtpraktijk is Tim specialist erfrecht en voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. De rol van de advocaat in het erfrecht ziet met name op geschillen aangaande de afwikkeling van een nalatenschap. Tal van zaken komen daarbij aan de orde, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van de inhoud van een testament, de onterving en de legitieme portie, de waardering van bestanddelen van de nalatenschap en een grote diversiteit aan geschillen tussen erven onderling. In de praktijk blijkt dat men bij het voeren van een erfrechtelijke procedure op tal van valkuilen stuit. Wie is bijvoorbeeld bevoegd om te procederen? Tegen wie kan wel en vooral tegen wie kan juist niet worden geprocedeerd? Worden door verkeerde keuzes mogelijk rechten verspeeld? En wat zijn alternatieven om ondanks genoemde valkuilen tóch het gewenste doel te bereiken? Voor het behartigen van uw belangen is dus de combinatie van degelijke kennis van zowel het erfrecht als het procesrecht noodzaak. Die kennis van het procesrecht is aan Tim toevertrouwd. Een voorbeeld van een uitspraak van een complexe erfrechtzaak: voor recht is verklaard dat een testament dat een jaar voor overlijden werd gepasseerd bij de notaris nietig was. Hiertoe was - met succes - aangevoerd dat bij overledene op het moment van passeren van het nieuwe testament sprake was van een stoornis in de geestvermogens (ECLI:NL:RBDHA:2015:11927).

Tim is daarnaast specialist op het gebied van het (internationaal) contractenrecht. Hij heeft de postdoctorale leergang 'Nationaal en Internationaal Contracteren' aan de Grotius Academie met succes afgerond. Hij adviseert over en onderhandelt bij de totstandkoming van omvangrijke (internationale) overeenkomsten. En met een degelijke kennis van het proces-, beslag- en executierecht beschikt hij over al het juiste gereedschap om in het voorkomende geval daadkrachtig en efficiënt te procederen. Nauwe samenwerking met de ondernemer is hem niet vreemd en volgens hem noodzaak, net als overleg met buitenlandse advocaten en/of legal counsels.

"Door tijdig aan te schuiven kunnen problemen vaak snel worden herkend en geëlimineerd. Daarmee kan jarenlang procederen worden voorkomen. Concreet betekent dat voor de ondernemer vaak het behoud van een handelsrelatie en natuurlijk ook een enorme kostenbesparing."

Kwalitatieve hoogwaardige en betrokken dienstverlening staat voor Tim voorop. Indien gewenst is de inzet van zijn optreden een snelle concrete oplossing; waar nodig wordt daadkrachtig en efficiënt geprocedeerd. Wat hem aanspreekt in de advocatuur is dat het nooit zwart/wit is, dat niet altijd kan worden gedacht in winst óf verlies.

Sectie

 • Erfrecht
 • Contractenrecht

Specialisaties

 • Erfrecht
 • Contractenrecht
 • Procesrecht

Opleidingen

 • Starclass Executele
 • Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen 
 • Postdoctorale Grotius Academie Nationaal en Internationaal Contracteren
 • Beroepsopleiding Advocatuur
 • Nederlands recht, Tilburg University

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Redacteur SDU Compendium Erfprocesrecht
 • Bestuurder Stichting Derdengelden Westland Partners Advocatuur
 • Official Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 

Maatschappelijk betrokken

 • Lid Lions Club Westland

Lidmaatschappen

 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

 

Tim Fluitman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Columns van mr. T.J. (Tim) Fluitman

Geen testament: wie zijn de erfgenamen?

In deze blog wordt ingegaan op de erfgenamen op grond van de wet.

Onvoorziene vorderingen na zuivere aanvaarding

Een zuivere aanvaarding is in beginsel onherroepelijk. Hoe het precies zit leest u in deze blog. 

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Een erfgenaam moet de keuze maken of hij/zij de erfenis wil aanvaarden, dan wel verwerpen. Hier leest u hierover meer. 

Ultieme stappenplan voor het afhandelen van een nalatenschap

Op het moment dat een familielid of uw partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Het afhandelen van een erfenis kan een complexe aangelegenheid zijn. Hoe het afwikkelen van een nalatenschap precies in zijn werk gaat, leggen wij u stapsgewijs uit in deze column. 

shutterstock 591438701 30-04-2018

Hoe kom ik erachter of ik erfgenaam ben?

Een van uw ouders is overleden, maar u vraagt zich af of u wel erfgenaam bent. U heeft nog geen bericht gehad van een notaris en ook van familie heeft u nog niets vernomen. Hoe komt u er dan achter of u erfgenaam bent? Wij leggen het u uit in deze column.

Algemene voorwaarden: een hard gelag?

Algemene voorwaarden in het zakelijk verkeer, hoe zit het ook alweer? Tim Fluitman geeft tips over het tijdig integreren van de algemene voorwaarden in de contactbesprekingen.

Zo kunt u uw kindsdeel opeisen

Het overlijden van (één van) uw ouders is een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Als kind heeft u recht op een erfenis als (één van) uw ouders overlijdt. Oók als u als kind onterfd bent. Wij vertellen hoe en op welk moment u uw kindsdeel kunt opeisen.

8x juridisch advies rondom de erfenis

Emoties, geld, onbegrip en familieverhoudingen kunnen het afwikkelen van een erfenis vrij complex maken. Wij geven 8 waardevolle juridische adviezen die helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.