mr. T.J. (Tim) Fluitman

Advocaat en Partner

Tim Fluitman is een ervaren advocaat en gespecialiseerd in het erfrecht. Tevens heeft hij met succes de postdoctorale opleiding contractenrecht aan de Grotius Academie afgerond. Met zijn nevenfuncties is hij ook nauw verbonden met de erfrechtpraktijk in brede zin. Zo is hij onder meer voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), als redacteur betrokken bij de totstandkoming van het SDU compendium Erfprocesrecht evenals bij de ontwikkeling van opleidingstrajecten en geeft hij bij gelegenheid gastcolleges erfrecht aan de universiteit.

Tim houdt zich bezig met alle aspecten van het erfrecht. Tot zijn dagelijkse praktijk behoren bijvoorbeeld geschillen tussen erfgenamen over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap, discussie over de totstandkoming van een testament, onterving van een kind, een (al dan niet aanvullend) beroep op de legitieme portie en geschillen met executeurs en vereffenaars. Ook een onderneming kan een rol spelen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat kan gaan om (de waardering van) een onderneming die in een nalatenschap valt, maar bijvoorbeeld ook om een familiebedrijf waarin verkoop of voortzetting een rol speelt.

Tim treedt op voor alle bij erfrechtkwesties betrokken partijen, onder andere voor erfgenamen, onterfde kinderen, schuldeisers van een overledene, executeurs, vereffenaars, notarissen en accountants. Tevens geeft Tim met regelmaat een second opinion.

Ook het procederen zelf vraagt om de nodige ervaring en kennis. Wie is bijvoorbeeld bevoegd om te procederen? Tegen wie kan wel – maar ook: tegen wie kan juist niet – worden geprocedeerd? Worden door verkeerde keuzes mogelijk rechten verspeeld? En wat zijn alternatieven om ondanks genoemde valkuilen tóch de gewenste uitkomst te bereiken?

Voor het behartigen van uw belangen is een combinatie van gedegen kennis van zowel het erfrecht als het procesrecht essentieel. Die combinatie is Tim op het lijf geschreven. Kwalitatief hoogwaardige- en persoonlijk betrokken dienstverlening staat voor Tim voorop. Door zijn goede netwerk kan zo nodig snel worden geschakeld met andere professionals (notaris, fiscalist en accountant).

Goed cliëntcontact is voor Tim vanzelfsprekend en zaken worden voortvarend opgepakt. Alles begint met een goed gesprek, dus heeft u een vraag of een juridisch probleem? Neem dan contact op met Tim!

Sectie

 • Erfrecht

Specialisaties

 • Erfrecht
 • Procesrecht
 • Contractenrecht

Opleidingen

 • Starclass Executele
 • Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen 
 • Postdoctorale Grotius Academie Nationaal en Internationaal Contracteren
 • Nederlands recht, Tilburg University

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Redacteur SDU Compendium Erfprocesrecht
 • Bestuurder Stichting Derdengelden Westland Partners Advocatuur
 • Official Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 

Lidmaatschappen

 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

 

Tim Fluitman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Columns van mr. T.J. (Tim) Fluitman

Onvoorziene vorderingen na zuivere aanvaarding

Een zuivere aanvaarding is in beginsel onherroepelijk. Hoe het precies zit leest u in deze blog. 

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Een erfgenaam moet de keuze maken of hij/zij de erfenis wil aanvaarden, dan wel verwerpen. Hier leest u hierover meer. 

Stappenplan voor de afwikkeling van een nalatenschap

Op het moment dat een familielid of uw partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Het afhandelen van een erfenis kan een complexe aangelegenheid zijn. Hoe de afwikkeling van een nalatenschap precies in zijn werk gaat, leggen wij u stapsgewijs uit in deze column. 

shutterstock 591438701 30-04-2018

Hoe kom ik erachter of ik erfgenaam ben?

Een van uw ouders is overleden, maar u vraagt zich af of u wel erfgenaam bent. U heeft nog geen bericht gehad van een notaris en ook van uw familie heeft u nog niets vernomen. Hoe komt u er dan achter of u erfgenaam bent? Wij leggen het u uit.

Algemene voorwaarden: een hard gelag?

Algemene voorwaarden in het zakelijk verkeer, hoe zit het ook alweer? Tim Fluitman geeft tips over het tijdig integreren van de algemene voorwaarden in de contactbesprekingen.

Kindsdeel opeisen - zo doet u dat

Het overlijden van (één van) uw ouders is een ontzettend verdrietige gebeurtenis. De erfenis is waarschijnlijk wel het laatste waar u dan mee bezig wilt zijn. Toch vinden bij het overlijden verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats, verandert er juridisch veel en moeten de kinderen in veel gevallen de nalatenschap van hun ouder(s) afwikkelen. Een veelgehoorde kreet is dat kinderen (altijd) recht hebben op een kindsdeel. Wat dat precies is en wanneer u het kindsdeel kunt opeisen vertellen wij hieronder.

8x juridisch advies rondom de erfenis

Emoties, geld, onbegrip en familieverhoudingen kunnen het afwikkelen van een erfenis vrij complex maken. Wij geven 8 waardevolle juridische adviezen die helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.