Een werkgever mag u alleen ontslaan met een geldige reden. Denk hierbij onder andere aan bedrijfseconomische redenen, wanneer u langdurig ziek bent of zodanig vaak ziek dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of bij disfunctioneren. Bij het ontslaan vanwege disfunctioneren dient de werkgever zich wel aan een aantal voorwaarden te houden. Twijfel je aan de rechtsgeldigheid van het ontslag? Neem dan contact met ons op.