Advocaat Strafrecht en bijzonder opsporingsrecht

Westland Partners verleent strafrechtelijke rechtsbijstand op het hoogste niveau. Bij contacten met politie of justitie is het steeds zaak zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen. Dat kan als u bent aangehouden of vastgenomen, maar ook als dat niet het geval is en u bijvoorbeeld een uitnodiging krijgt om bij politie of justitie te verschijnen om een verklaring af te leggen.

BEL MIJ TERUG

Westland Partners behandelt alle facetten van het strafrecht, doch legt de nadruk op bijzonder opsporingsrecht en regulier strafrecht, verkeers(straf)recht en economisch strafrecht.

Onder het commuun/regulier strafrecht wordt onder meer begrepen: vermogensdelicten (zoals al dan niet gekwalificeerde diefstal, heling, fraude, oplichting, afpersing, witwassen), geweldsdelicten en levensdelicten.

Bij verkeers(straf)recht moet u denken aan verdenkingen die voortvloeien uit overtreding van de Wegenverkeerswet. Daarin staan regels met betrekking tot onder meer autoverzekeringen, kentekenbewijzen, rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, ontzegging van de rijbevoegdheid, invordering rijbewijs, educatieve maatregelen, alcoholslotprogramma en de eigen verklaring.

Een bijzondere categorie binnen het strafrecht wordt gevormd door een grote en uiteenlopende hoeveelheid economische delicten. In de Wet op de Economische Delicten worden overtredingen van voorschriften uit een zeer groot aantal bijzondere wetten en verordeningen strafbaar gesteld en worden regels gegeven met betrekking tot opsporing en bestraffing van deze economische delicten. Bij deze categorie van strafbare feiten en bij het daarmee samenhangend opsporingsonderzoek is niet altijd voor iedere betrokkene onmiddellijk helder dat mogelijk aangestuurd wordt op strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.

Teneinde in een later stadium ernstige en vergaande consequenties te voorkomen is het zaak om vroegtijdig juridische bijstand in te roepen. Wij kunnen u in een vroeg stadium adviseren.

Bijzondere opsporingsdiensten

Zeker als ondernemer wordt u geconfronteerd met ambtenaren met al dan niet bijzondere bevoegdheden. Op grond van tal van verschillende wetten hebben deze bijzondere opsporingsambtenaren bevoegdheden die aan hen verleend zijn in deze specifieke wetten. U kunt denken aan bijvoorbeeld de Mededingingswet, de Invorderingswet en de algemene wetten inzake rijksbelastingen.

Kort en goed is de boodschap om als u met een dergelijke ‘inval’ wordt geconfronteerd, onmiddellijk contact op te nemen met een advocaat, omdat juist in deze fase zich cruciale zaken voltrekken. Als u bevreesd bent voor een dergelijke inval, kan het zinvol zijn u op voorhand te laten voorlichten over uw (rechts)positie als die situatie zich daadwerkelijk zou voordoen.

Zo hebben wij voor vele relaties een dawn raid mogen opstellen met een protocol hoe te handelen bij een inval. Zo weten de medewerkers van uw bedrijf hoe te handelen en hoe snel juridische bijstand van een advocaat te krijgen.

Advocaat Strafrecht Rotterdam & Naaldwijk

De Strafrecht Advocaten in Rotterdam en Naaldwijk hebben ruime ervaring in het Strafrecht. Vul onderstaand contactformulier in voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Review

Altijd perfect service en ondersteuning. Snel en professioneel

- Joury, advocaatscore

Uw specialisten voor strafrecht en bijzonder opsporingsrecht

Laat u terugbellen door een gespecialiseerde advocaat

Heeft u onze hulp nodig of heeft u vragen die u het liefst zo snel mogelijk beantwoord ziet? Laat dan uw contactgegevens hieronder achter. Onze strafrecht advocaten bellen u vrijblijvend terug wanneer het u uitkomt, eventueel ook buiten kantoortijden.