Erfgenaam, Legitimaris, executeur of vereffenaar?

Westland Partners beschikt over een kundig erfrechtteam dat ervaring heeft bij het adviseren en procederen over nalatenschappen. Onze advocaten Tim Fluitman en Nick Rietveld staan niet alleen erfgenamen en legitimarissen bij, maar verlenen ook bijstand aan executeurs en vereffenaars. Geen erfrechtkwestie gaan zij uit de weg. Tim en Nick hebben meerdere complexe erfrechtzaken op hun bureaus, waarin zij elk afzonderlijk maar ook als één sterk team adviseren en - zo nodig - procederen bij de rechtbank en het gerechtshof.

Dit zijn bijvoorbeeld zaken die wij doen

 • Geschillen over de verdeling van een erfenis
 • Onterfde kinderen helpen bij hun aanspraak op de legitieme portie
 • Optreden tegen financieel (ouderen)misbruik
 • Executeurs voorzien van raad en daad
 • Begeleiden en adviseren van vereffenaars

Wij kunnen vaak meer betekenen dan op voorhand verwacht

VEAN logo

Voorzitter van de VEAN

Tim is voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). De VEAN is een door Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkende specialistenvereniging en draagt ook het keurmerk van de NOvA. 

Nick bijgesneden

Geld weg na het overlijden?

Het komt steeds meer voor dat na het overlijden blijkt dat er grote geldbedragen zijn verdwenen. Erfgenamen staan dan met lege handen. Maar is dat wel zo? Nick en Tim procederen met regelmaat over gelden die onrechtmatig uit het vermogen van de overledene zijn onttrokken.

Een voorbeeld waarin Nick met succes heeft geprocedeerd vindt u hier

 

Tim in de media

Tim op televisie

Met regelmaat verschijnt Tim op tv om over het erfrecht te praten. Recentelijk heeft Tim (als voorzitter van de VEAN) bij Omroep MAX uitleg en duiding gegeven over onderwerpen zoals het testament, de legitieme portie en financieel ouderenmisbruik. Wilt u de uitzendingen terugkijken? Dat kan via onderstaande links.

NIck Rietveld

 • Universiteit Leiden
 • Ook een achtergrond in het ondernemingsrecht
 • Sinds 2010 werkzaam in de juridische sector
 • Procedeerde al tijdens zijn studie
 • Meerdere commissie-/bestuursfuncties (gedaan)

advocaat nick rietveld 10112021 2

Tim fluitman

 • Universiteit van Tilburg
 • Advocaat sinds 2007
 • Voorzitter van de VEAN
 • Hoofdredacteur van het Compendium Erfprocesrecht

advocaat tim fluitman 20082021