Hoe kom ik erachter of ik erfgenaam ben?

maandag 30 april 2018

Een van uw ouders is overleden, maar u vraagt zich af of u wel erfgenaam bent. U heeft nog geen bericht gehad van een notaris en ook van familie heeft u nog niets vernomen. Hoe komt u er dan achter of u erfgenaam bent? Wij leggen het u uit in deze column.

Hoe kunt u erfgenaam worden?

U kunt op twee manieren erfgenaam zijn: via een testament of via de wet. Aangezien een testament altijd voor gaat op de wet, moet eerst worden gecontroleerd of er een testament is opgesteld en of daarin erfgenamen zijn aangewezen. In een testament kan zijn vastgelegd wat er na overlijden met de bezittingen van de overledene zal gebeuren, maar dit is niet wettelijk verplicht. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft.

Hoe kunt u nagaan of er een testament is?

Als u wilt weten of een overledene een testament heeft opgesteld, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR worden alle opgemaakte testamenten geregistreerd, wordt aangegeven door wie het testament is opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en door welke notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct betrokkene informatie over de inhoud van het testament. Dit betekent dat als u geen erfgenaam bent, u ook geen inzage krijgt. Als u echter volgens de wet erfgenaam zou zijn geweest als er geen testament was gemaakt, dan krijgt u inzage in uitsluitend het gedeelte waaruit blijkt dat u geen erfgenaam bent.

In het geval u als kind onterfd bent, kunt u in beginsel tot 5 jaar na overlijden een beroep doen op uw legitieme portie. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. Dit is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen.

Wat als er geen testament is?

In dat geval bepaalt de wet of u erfgenaam bent en op welk deel u recht heeft. De wet verdeelt erfgenamen in vier groepen:
1. Partner, kinderen en hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders en hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en hun afstammelingen.

Heeft u een vraag voor een van onze erfrechtspecialisten? Neemt u dan gerust contact met ons op of vul het onderstaande formulier in, wij helpen u graag!

Terug naar overzicht