Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Een erfgenaam moet vroeg of laat de keuze maken of hij/zij de erfenis wil aanvaarden, dan wel verwerpen. De keuze is (in beginsel) onherroepelijk. Dat wil zeggen dat die keuze maar één keer kan worden gemaakt. Aangezien deze keuze verregaande (financiële) consequenties kan hebben voor de erfgenamen, is het raadzaam bij twijfel uw situatie voor te leggen aan een van onze specialisten.

In Nederland heeft u als erfgenaam de keuze of, en zo ja, hoe u de erfenis aanvaardt. Er bestaan hier drie keuzemogelijkheden met betrekking tot de erfenis. U kunt de erfenis:
– Zuiver aanvaarden;
– Verwerpen;
– Beneficiair aanvaarden.

Door zuivere aanvaarding ontvangt een erfgenaam bezittingen en gelden uit de nalatenschap, maar is die erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden. Let op: in de praktijk blijkt dat men soms te snel een erfenis zuiver aanvaardt. De financiële gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn. Laat u tijdig adviseren!

Bij twijfel over de omvang van de nalatenschap is het verstandig te kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Daardoor heeft u recht op de baten van de nalatenschap, maar staat u niet met uw privévermogen in de wind voor eventuele schulden.

Als gevolg van een beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels te worden afgewikkeld. Dat wordt ook wel het ‘vereffenen van de nalatenschap’ genoemd. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft!) wordt verdeeld onder de erfgenamen. Het is goed te weten dat deze wijze van afwikkeling veel formele voorwaarden met zich meebrengt.

Een erfgenaam kan er ook voor kiezen om te nalatenschap te verwerpen. Door verwerping ontvangt u niets, u bent geen erfgenaam. Er kunnen meerdere redenen zijn om een nalatenschap te verwerpen. Zo kan er een financiële reden zijn, bijvoorbeeld dat u er bekend mee bent dat een nalatenschap negatief is. Maar het komt ook voor dat een nalatenschap om persoonlijke redenen wordt verworpen, denk bijvoorbeeld aan een kind dat niets meer met zijn/haar ouder te maken wil hebben. Het is wel goed te weten dat – tenzij bij testament anders is bepaald – verwerpen leidt tot plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat de afstammelingen van de erfgenaam die verwerpt in zijn plaats zullen treden. Onze specialisten kunnen u hier meer over vertellen.

Kortom: er moet een keuze worden gemaakt, een keuze die in beginsel onherroepelijk is en die verstrekkende gevolgen kan hebben. Ook hier geldt: laat u tijdig adviseren. Wij staan u graag bij.

 

Terug naar overzicht