mr. N.R. (Nick) Rietveld

Advocaat

advocaat nick rietveld 10112021 2

Laten we uw zaak eens bespreken met een kopje koffie

Nick studeerde rechten aan de Universiteit Leiden met een accent op de togapraktijk. Hij wist al snel dat hij de advocatuur in wilde. Tijdens zijn studie heeft Nick gewerkt als jurist bij een deurwaarderskantoor om alvast de nodige ervaring in de rechtbank op te doen. Daar heeft hij honderden procedures gevoerd. Die ervaring komt hem nog steeds van pas. Volgens Nick kun je namelijk pas goed adviseren als je ook weet hoe een rechter in de praktijk naar een zaak kijkt.

Het is geen verrassing dat Nick uiteindelijk als advocaat in het Westland is beland. Nick is vanaf de oprichting als bestuurslid bij de Rechtswinkel Westland betrokken geweest. Inmiddels is hij lid van de Raad van Advies van de Rechtswinkel Westland. Daarnaast heeft Nick een commissietaak bij de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederland vervuld. 

Naast zijn werk als advocaat heeft Nick ook een vak voor een Hbo-rechtenopleiding ontwikkeld.

Als advocaat adviseert en procedeert Nick over contracten, aansprakelijkstellingen, ondernemingsrecht en erfrecht. Door zijn ervaring bij het deurwaarderskantoor weet Nick ook de weg in het incasso- en beslagrecht. Daarnaast haalt Nick plezier uit het schrijven van blogs waarin hij het recht op een begrijpelijke manier verwoordt. 

Rechtsgebieden

 • Contractenrecht
 • Familierecht en erfrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Faillissementsrecht
 • Incasso, beslag en executie
 • Burgerlijk procesrecht

Opleidingen

 • Universiteit Leiden (Civiel recht)
 • Haagse Hogeschool (HBO-rechten)
 • Beroepsopleiding Advocaten

Nevenfuncties

 • Commissielid Anglo-Dutch Exchange 2020/2021
 • Bestuurslid Rechtswinkel Westland (2015-2016)
 • Lid Raad van Advies Rechtswinkel Westland 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
 • Actief lid bij de vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederland

Columns van mr. N.R. (Nick) Rietveld

Help, er is geld weg! Hoe krijg ik dat (als erfgenaam) terug?

In deze blog wordt ingegaan op o.a. de juridische opties om geld terug te vorderen.

Nuttige informatie voor ondernemers: dit effect kan Corona op jouw contracten hebben

Ons leven staat inmiddels nagenoeg een jaar in het teken van COVID-19. De ‘coronacrisis’ beheerst het nieuws en heeft de samenleving volledig in zijn greep. Het virus en de coronamaatregelen treft een groot deel van de samenleving onevenredig hard. Misschien herken jij jezelf als een ondernemer bij wie het water tot aan de lippen staat. Hoewel je waarschijnlijk door alle informatie van de overheid en meningen van de thuisvirologen wordt overstelpt, kan dit blog je wellicht wat uitgangspunten geven om deze heftige periode door te komen.

Blog ABC Nick Liggend 08-10-2020

Het ABC bij het sluiten van overeenkomsten

Advocaat Nick Rietveld bedacht een ABC voor ondernemers die zelf contracten afsluiten. Houd dit ABC bij het opstellen van overeenkomsten en/of het bevestigen van afspraken in gedachten, zodat de kans kleiner is dat achteraf over de gemaakte afspraken discussie ontstaat: 

Nick 02-07-2020

Overname in een notendop: deze fases doorloopt u bij een bedrijfsovername

De voorbereiding op de overname van een bedrijf is van groot belang. Maar waar bestaat de voorbereiding precies uit? Bij bedrijfsovernames worden veelal dezelfde fases doorlopen. Om licht in de duisternis te scheppen volgt in dit blog een helder overzicht van alle stappen die tijdens een bedrijfsovername (kunnen) worden doorlopen.

shutterstock 644240194 27-05-2020

Een “must read” om bestuurdersaansprakelijkheid in het zicht van het faillissement te voorkomen (Deel 1)

De vrijheid van een bestuurder om een faillissement af te wenden is niet onbegrensd. Ongemerkt kan bestuurdersaansprakelijkheid op de loer liggen. Dit blog is het eerste deel van een reeks met handvatten voor het handelen in gevallen waarin een faillissement aanstaande is. 

Gouden tips: maak uw overeenkomsten en afspraken duidelijk

De titel van dit blog trapt een open deur in. Natuurlijk moeten afspraken die u maakt duidelijk zijn. Waarom zou u een overeenkomst ondertekenen als u niet weet welke afspraken u heeft gemaakt? Toch hebben rechters en advocaten hun handen vol aan dergelijke geschillen.

legal advise 27-12-2018

10 keer juridisch advies voor elke ondernemer

U kunt als ondernemer zowel binnen als buiten uw bedrijf met verschillende juridische conflicten te maken krijgen. In veel gevallen is het verstandig dan direct juridisch advies in te winnen. Wij geven u daarom de 10 meest waardevolle juridische adviezen om conflicten in de toekomst te voorkomen. 

Beëindiging van uw BV: 3 manieren met stappenplan

Er bestaan meerderen redenen om een onderneming te beëindigen. Verkoop van de onderneming is veelal de meest gunstige wijze omdat daarmee vaak een verkoopsom gemoeid is. U kunt deze column gebruiken als stappenplan om tot beëindiging te komen én aansprakelijkheid te voorkomen.

shutterstock 534124930 03-09-2018

Concurrentiebeding bij een ZZP'er: is dat mogelijk?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om een concurrentiebeding in een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige (zzp’er) op te nemen. Die mogelijkheid bestaat zeker, maar het is wel van belang om het concurrentiebeding goed vorm te geven en op de juiste wijze overeen te komen.