mr. N.R. (Nick) Rietveld

Advocaat

advocaat nick rietveld 10112021 2

Laten we uw zaak eens bespreken met een kopje koffie

Nick is sinds 2018 als advocaat aan Westland Partners verbonden. Al tijdens zijn studie aan de Universiteit Leiden stond Nick meerdere keren per week in de rechtbank om cliënten bij te staan. Hij kan daardoor putten uit veel proceservaring en weet als geen ander hoe zittingen verlopen. Nick vindt dat je pas goed kan adviseren als je ook weet hoe een rechter in de praktijk naar een zaak kijkt. Dat kan echt het verschil maken tussen bijvoorbeeld goede afspraken of een papieren tijger.

Zijn achtergrond in de deurwaarderswereld maakt dat Nick ook verder kijkt dan alleen naar hoe de zaak er vandaag voor staat. Op voorhand eerlijke verwachtingen voorhouden is wat Nick betreft enorm belangrijk. Als het maar de vraag is of geld of goederen ooit zullen worden teruggeven, weet Nick vaak in een vroeg stadium zekerheid voor zijn cliënten te krijgen met bijvoorbeeld een beslag.

Nick adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van erfrecht; door zijn achtergrond in het ondernemingsrecht vaak in nalatenschappen met zakelijke aspecten. Twee totaal verschillende rechtsgebieden, maar die elkaar volgens Nick wel in zijn eigen praktijk versterken. Het menselijke in het erfrecht past Nick toe wanneer hij werkt in meer zakelijke (erfrechtelijke) geschillen. Ook achter de grootste ondernemingen gaan immers mensen met gevoel en emotie schuil. In erfrechtzaken daarentegen kan Nick tussen de emoties door juist heel zakelijk te werk gaan. Binnen het erfrecht heeft Nick een voorkeur voor het terughalen van onttrokken gelden en de bestrijding van ouderenmisbruik.

Werken met Nick gaat laagdrempelig en met korte lijnen. Met het stijve en formele imago van de advocatuur heeft Nick niet veel. Liever voert Nick het contact op first-name basis. Zij aan zij met de cliënt, maar als het nodig is ook echt vóór de cliënt staan. Wat dat betreft past Nick goed bij Westland Partners.

Nick houdt ervan om bezig te blijven. Naast zijn werk als advocaat is Nick ook militair bij de landmacht (Natres). “Fulltime advocaat, parttime militair”, zoals Nick het zelf omschrijft.

In zijn vrije tijd voetbalt Nick in de kelderklasse, staat hij in de sportschool of slaat hij graag een balletje op de golfbaan.

Vanuit kantoor is Nick als lid van de Raad van Advies aan de Rechtswinkel Westland verbonden. Daarnaast heeft Nick een commissietaak bij de Jonge Balie van de Hoge Raad der Nederlanden vervuld en heeft hij een vak voor een hbo-rechtenopleiding ontwikkeld.

Rechtsgebieden

 • Erfrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Burgerlijk procesrecht

Opleidingen

 • Beroepsopleiding Advocaten
 • Universiteit Leiden (Civiel recht)
 • Haagse Hogeschool (HBO-rechten)

Nevenfuncties

 • Militair bij de Landmacht (reservist)
 • Commissielid Anglo-Dutch Exchange 2020/2021
 • Bestuurslid Rechtswinkel Westland (2015-2016)
 • Lid Raad van Advies Rechtswinkel Westland 

Lidmaatschappen

 • Aspirant-lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
 • Actief lid bij de vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederland

Rechtsgebiedenregister

Nick Rietveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende (hoofd-)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Columns van mr. N.R. (Nick) Rietveld

legitieme portie 20-01-2023

Onterving en het opeisen van de legitieme portie

Als kind heb je in tegenstelling tot andere erfgenamen in het erfrecht een bijzondere positie. Veel mensen weten ongeveer dat het kind toch recht zou hebben op een deel van de erfenis, als een kind wordt onterfd. Hoe dat precies zit en waar je dan wel of niet recht op hebt, is een antwoord dat vaak verschuldigd blijft. In dit artikel wordt ingegaan op waar een onterfd kind recht op kan hebben en hoe dat kan worden opgeëist.

Partner uitkopen na het beëindigen van een relatie

Het einde van een relatie betekent doorgaans niet alleen een beëindiging op emotioneel vlak. Meer dan ooit wonen stellen ongehuwd samen en hebben zij gezamenlijk een woning en andere goederen aangekocht of zijn goederen met een samenlevingscontract gemeenschappelijk gemaakt. De beëindiging van een relatie brengt daardoor ook een financiële (zakelijke) afwikkeling met zich mee. Wordt het huis aan derden verkocht of bestaat de mogelijkheid tot het uitkopen van de partner? 

Help, er is geld weg! Hoe krijg ik dat (als erfgenaam) terug?

In deze blog wordt ingegaan op verschillende juridische opties om geld terug te vorderen. Aan de hand van een recente zaak die door advocaat Nick Rietveld met succes werd behandeld, wordt uitgelegd hoe onttrokken gelden uit bijvoorbeeld een nalatenschap kunnen worden teruggehaald. 

Nuttige informatie voor ondernemers: dit effect kan Corona op jouw contracten hebben

Ons leven staat inmiddels nagenoeg een jaar in het teken van COVID-19. De ‘coronacrisis’ beheerst het nieuws en heeft de samenleving volledig in zijn greep. Het virus en de coronamaatregelen treft een groot deel van de samenleving onevenredig hard. Misschien herken jij jezelf als een ondernemer bij wie het water tot aan de lippen staat. Hoewel je waarschijnlijk door alle informatie van de overheid en meningen van de thuisvirologen wordt overstelpt, kan dit blog je wellicht wat uitgangspunten geven om deze heftige periode door te komen.

Blog ABC Nick Liggend 08-10-2020

Het ABC bij het sluiten van overeenkomsten

Advocaat Nick Rietveld bedacht een ABC voor ondernemers die zelf contracten afsluiten. Houd dit ABC bij het opstellen van overeenkomsten en/of het bevestigen van afspraken in gedachten, zodat de kans kleiner is dat achteraf over de gemaakte afspraken discussie ontstaat: 

Nick 02-07-2020

Overname in een notendop: deze fases doorloopt u bij een bedrijfsovername

De voorbereiding op de overname van een bedrijf is van groot belang. Maar waar bestaat de voorbereiding precies uit? Bij bedrijfsovernames worden veelal dezelfde fases doorlopen. Om licht in de duisternis te scheppen volgt in dit blog een helder overzicht van alle stappen die tijdens een bedrijfsovername (kunnen) worden doorlopen.

shutterstock 644240194 27-05-2020

Een “must read” om bestuurdersaansprakelijkheid in het zicht van het faillissement te voorkomen (Deel 1)

De vrijheid van een bestuurder om een faillissement af te wenden is niet onbegrensd. Ongemerkt kan bestuurdersaansprakelijkheid op de loer liggen. Dit blog is het eerste deel van een reeks met handvatten voor het handelen in gevallen waarin een faillissement aanstaande is. 

Gouden tips: maak uw overeenkomsten en afspraken duidelijk

De titel van dit blog trapt een open deur in. Natuurlijk moeten afspraken die u maakt duidelijk zijn. Waarom zou u een overeenkomst ondertekenen als u niet weet welke afspraken u heeft gemaakt? Toch hebben rechters en advocaten hun handen vol aan dergelijke geschillen.

legal advise 27-12-2018

Zakelijk conflict voorkomen? 10 keer juridisch advies

Beëindiging van uw BV: 3 manieren met stappenplan

Er bestaan meerderen redenen om een onderneming te beëindigen. Verkoop van de onderneming is veelal de meest gunstige wijze omdat daarmee vaak een verkoopsom gemoeid is. U kunt deze column gebruiken als stappenplan om tot beëindiging te komen én aansprakelijkheid te voorkomen.

shutterstock 534124930 03-09-2018

Concurrentiebeding bij een ZZP'er: is dat mogelijk?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om een concurrentiebeding in een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige (zzp’er) op te nemen. Die mogelijkheid bestaat zeker, maar het is wel van belang om het concurrentiebeding goed vorm te geven en op de juiste wijze overeen te komen.