Het civielrechtelijk bestuursverbod: geen wassen neus

woensdag 3 juli 2019

Volgens de overheid moet faillissementsfraude harder worden aangepakt. Om die reden is op 1 juli 2016 de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een (civielrechtelijk) bestuursverbod op te leggen (artikel 106a FW t/m 106e FW). Inmiddels zijn de eerste bestuursverboden door diverse rechtbanken opgelegd.

Wat houdt het bestuursverbod in?

Het bestuursverbod is in het leven geroepen om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders en daarmee gelijk te stellen personen hun activiteiten alsmaar kunnen blijven voortzetten en schade aan het handelsverkeer toebrengen. Het bestuursverbod verbiedt de uitvoerend bestuurder/beleidsbepaler, die faillissementsfraude heeft gepleegd of wangedrag voorafgaand aan een faillissement heeft gepleegd, om opnieuw bestuurder of commissaris te worden.

Het bestuursverbod kan worden opgelegd voor een maximale periode van 5 jaar. Het bestuursverbod is vooralsnog (enkel) een middel dat op vordering van de curator of op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechtbank kan worden opgelegd.

Gevolgen voor bestuurders

Het bestuursverbod beperkt de voormalig uitvoerend bestuurder of daarmee gelijk te stellen personen in zijn of haar ondernemingsvrijheid voor een maximale periode van 5 jaar. Bestuurstaken mogen niet langer worden uitgevoerd. Daarnaast mag men niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd. Gebeurt dit toch, dan is deze benoeming ongeldig (nietig). Verder geldt het bestuursverbod voor de uitoefening van andere bestuursfuncties. Ook het verkrijgen van een volmacht of het vertegenwoordigen van een rechtspersoon is niet meer toegestaan. Bovendien wordt het bestuursverbod gepubliceerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit register is openbaar. Zodoende is voor een ieder inzichtelijk ten aanzien van welke personen een bestuursverbod geldt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Geen geheel verbod tot ondernemen

Naast het feit dat op het voorgaande enkele uitzonderingen zijn, geldt het bestuursverbod niet voor een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap en een commanditaire vennootschap. Frauduleuze handelingen of wangedragen gepleegd vanuit die entiteiten kunnen met een bestuursverbod dus niet worden tegengehouden. 

Advocaat ondernemingsrecht

Ondanks dat het bestuursverbod geen algeheel verbod om te ondernemen vormt, kan het wel verstrekkende gevolgen hebben voor een ondernemer. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over dit onderwerp, vult u dan hieronder uw gegevens in. Mr. Diana Mensinga of een van de andere ondernemingsrecht advocaten van ons kantoor neemt dan contact met u op.

Terug naar overzicht