Turboliquidatie: opgeruimd staat netjes! Of toch niet?

zaterdag 21 augustus 2021

Wordt u geconfronteerd met een onderneming die zich heeft laten turbo-liquideren? Of wilt u stoppen met uw onderneming omdat deze torenhoge schulden heeft zónder het faillissement aan te vragen? Lees dan verder, want er is belangrijk nieuws voor u!

Een turboliquidatie is de snelste manier om buiten faillissement een bv, nv, stichting of andere rechtspersoon met (of zonder) schulden te beëindigen. Turboliquidatie verlangt slechts enkele administratieve handelingen, onder andere bij de Kamer van Koophandel.

Er vindt geen vereffening plaats en daarom verlangt turboliquidatie dat er (nagenoeg) geen baten meer in de rechtspersoon aanwezig zijn. Zijn die baten er nog wel, dan is een turboliquidatie niet de aangewezen route. In dat geval zal (eerst) vereffening moeten plaatsvinden of het faillissement van de rechtspersoon moeten worden aangevraagd.

Met een turboliquidatie kunnen ondernemingen dus vliegensvlug worden opgeruimd. Dat is interessant voor ondernemingen met schulden, maar deze verdwijntruc laat schuldeisers vaak met de lege handen in het haar achter. Van turboliquidatie wordt ook regelmatig misbruik gemaakt. Gezien de economische gevolgen van Corona is de verwachting dat er meer ondernemers zullen zijn die een turboliquidatie overwegen. Dit vergroot ook het risico op misbruik.

De overheid wil schuldeisers tegen misbruik beschermen. Zij kwam daarom recent met een plan van aanpak in de vorm van een wetsontwerp voor een (vooralsnog) tijdelijke wet.

Wat is nu het idee:

  • Bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie worden verplicht tot het deponeren van stukken bij het handelsregister waarin zij financiële verantwoording afleggen, zoals: een balans, een slotuitdelingslijst, toelichting op de turboliquidatie en de redenen waarom en de jaarrekeningen over de afgelopen jaren (al dan niet inclusief een accountantsverklaring);
  • betrokken schuldeisers moeten van de turboliquidatie op de hoogte worden gesteld;
  • schuldeisers kunnen opkomen tegen de turboliquidatie wanneer zij denken dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling;
  • indien bestuurders de deponeringsverplichting niet naleven worden zij strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten;
  • bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie riskeren een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.

Dit leidt dus (ook voor bonafide ondernemers) tot een behoorlijke administratieve lastenverzwaring en verantwoordings- en bekendmakingsverplichtingen bij realisatie van dit wetsvoorstel.

En wat betekent dit nu concreet voor u?

Als u overweegt uw onderneming te beëindigen via een turboliquidatie, dan is het van belang om bedachtzaam te zijn op deze mogelijke nieuwe regels en hierop (al dan niet) te anticiperen. Dit laat onverlet dat tegen bestuurders en ondernemingen die ten onrechte tot turboliquidatie zijn overgegaan al sinds jaar en dag actie kan worden ondernomen. Als schuldeiser staat u echt niet zomaar met lege handen! Benieuwd naar welke opties u nog heeft als uw schuldenaar middels turboliquidatie is verdwenen? Of wordt u als bestuurder geconfronteerd met een partij die de door u in gang gezette turboliquidatie niet accepteert? Neem dan gerust contact op met Diana Mensinga of een van onze andere specialisten ondernemingsrecht.

Wilt u meer lezen over bedrijfsbeëindiging? Lees dan deze blog van Nick Rietveld.

 

Terug naar overzicht