Ondernemers opgelet! UBO's nog niet ingeschreven? Doe dat vóór 27 maart a.s.!

De deadline voor de inschrijving van UBO’s in het UBO-register komt in rap tempo dichterbij. Inschrijving van de UBO’s moet vóór 27 maart aanstaande hebben plaatsgevonden. Organisaties die zich ten onrechte niet hebben ingeschreven in het UBO-register riskeren een sanctie, zoals een taakstraf of boete. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop.

Wat zijn UBO’s?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. UBO's zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Dit zijn de personen die:

 • voor méér dan 25% aandeelhouder zijn;
 • meer dan 25% stemrecht hebben;
 • meer dan 25% economisch belang hebben;
 • feitelijk zeggenschap hebben op basis van andere middelen.

Of u UBO’s moet inschrijven hangt onder andere af van de rechtsvorm van uw organisatie.

Inschrijven?

De organisaties met de volgende rechtsvormen moeten hun UBO(‘s) inschrijven:

 • Niet-beursgenoteerde bv's en nv's
 • Stichtingen
 • Verenigingen
 1. met volledige rechtsbevoegdheid;
 2. met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en Commanditaire vennootschappen (cv)
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen (nog onbekend wanneer dit mogelijk is).

Waarom is het UBO-register ingesteld?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en is ingevoerd om bij te dragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het register maakt de structuur van het bedrijf inzichtelijker en daarmee ook de personen die bij een bepaald bedrijf zijn betrokken.

Welke gegevens worden geregistreerd in het UBO-register?

De onderstaande gegevens van de UBO(‘s) zijn nodig voor inschrijving in het register:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Geboortedag en -plaats;
 • Woonadres;
 • BSN en TIN;
 • Kopie van een legitimatiebewijs;
 • Documenten waaruit belang en omvang van het belang blijkt.

Niet alle gegevens zijn voor iedereen beschikbaar

Niet alle geregistreerde gegevens worden openbaar gemaakt. Een deel van de gegevens is alleen zichtbaar voor bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. De volgende gegevens zijn niet openbaar:

 • Geboorteplaats;
 • Geboortedag;
 • Woonadres;
 • BSN en TIN;
 • Kopie van het legitimatiebewijs;
 • Documenten waaruit belang en omvang van het belang blijkt;

Nog niet ingeschreven? Controleer of er UBO’s zijn die u moet inschrijven en zo ja: doe dit vóór 27 maart 2022!

Bij vragen neem gerust contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag.

Terug naar overzicht