Voor- en nadelen van een eenmanszaak omzetten naar vof

woensdag 26 juli 2023

Bij het starten van een onderneming hoort het kiezen van een rechtsvorm. Vaak wordt gekozen voor de eenmanszaak; de eigenaar voert de werkzaamheden alleen uit en er is nog weinig of geen behoefte aan samenwerking. Naarmate de business groeit, groeit ook die behoefte aan samenwerking. Het kan dan handig zijn om de eenmanszaak om te zetten naar een vof (vennootschap onder firma). In dit artikel leggen wij u uit wat de voor- en nadelen daarvan zijn. 

In deze blog:

 • Wat is een eenmanszaak?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?
  • De voordelen
  • De nadelen
 • Eenmanszaak omzetten naar een andere rechtsvorm
  • Eenmanszaak omzetten naar een vof
  • Eenmanszaak omzetten naar een BV

Wat is een eenmanszaak?

De eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij de eigenaar als enige verantwoordelijk is voor het bedrijf. De termen ‘freelancer’ en ‘zzp’er’ zeggen u ongetwijfeld wel iets. Dit zijn andere benamingen voor eenmanszaken, en op zichzelf geen officiële rechtsvormen. 

De eigenaar van een eenmanszaak schrijft deze in bij het Handelsregister van de KvK. Daarnaast is de eigenaar van een eenmanszaak privé aansprakelijk voor zakelijke schulden.  Ook voor een eenmanszaak geldt een wettelijke administratieplicht. De boekhouding is daar een belangrijk onderdeel van. 

Wanneer een eenmanszaak kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting, moet ook btw en inkomstenbelasting worden betaald.

Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?

De keuze voor het oprichten van een eenmanszaak kan van verschillende factoren afhankelijk zijn. Wij geven hier de voor- en nadelen. 

De voordelen 

1. Eenvoudig inschrijven

Het is eenvoudig om een eenmanszaak op te richten: dit gebeurt door inschrijving in het Handelsregister van de KvK en een eenmalige betaling van €75,-. 

2. Belastingvoordeel

Daarnaast hebben starters belastingvoordeel. De eerste 3 jaar kunnen zij gebruik maken van de startersaftrek. Ook kunt u als eigenaar van een eenmanszaak mogelijk gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve. 

3. Kleineondernemersregeling (KOR)

Een andere gunstige regeling die te maken heeft met belasting, is de kleineondernemersregeling (KOR). Dan hoeft u geen btw te rekenen. Hiervoor komt u in aanmerking als uw jaaromzet maximaal €20.000,- bedraagt. 

Raadpleeg een boekhouder om te controleren welke regelingen eventueel op uw eenmanszaak van toepassing zijn. 

De nadelen

Als eigenaar van een eenmanszaak is er één groot nadeel: u bent privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Zowel met uw huis, auto als vermogen. Eventueel kan zelfs uw partner aansprakelijk worden gesteld. U loopt dus privé meer risico.

Eenmanszaak omzetten naar een andere rechtsvorm 

Het is mogelijk om de rechtsvorm van uw eenmanszaak te wijzigen. Hiervoor kunt u verschillende redenen hebben, zoals het willen aangaan van samenwerkingen of juist niet meer privé aansprakelijk willen zijn. Omdat een eenmanszaak maar één eigenaar kan hebben, is deze rechtsvorm niet geschikt voor samenwerkingen. De meest voor de hand liggende rechtsvormen zijn de vof en de BV. 

Uw keuze voor een eenmanszaak, vof of BV kan afhangen van de volgende verschillen: 

 • Eenmanszaak: is makkelijk op te richten en fiscaal voordelig door de ondernemersaftrek. U bent persoonlijk aansprakelijk.
 • Vof: heeft veel van dezelfde kenmerken als een eenmanszaak, alleen met meerdere eigenaren (vennoten). 
 • BV: is fiscaal aantrekkelijker bij hoge winst, heeft beperkte persoonlijke aansprakelijkheid, valt makkelijker te verkopen en kan worden opgedeeld in een duidelijke organisatiestructuur.

Eenmanszaak omzetten naar vof 

Hoewel de eenmanszaak en de vof op elkaar lijken, is er een groot verschil tussen de twee rechtsvormen. In een vof kunt u makkelijker samenwerken: u deelt samen de winst, maar ook het verlies van uw vof. De vof heeft meerdere eigenaren. 

Wij lichten hier stapsgewijs toe hoe u een eenmanszaak kunt omzetten naar een vof. 

Stap 1

Ga allereerst uw lopende contracten na. Soms willen klanten hun contract ontbinden als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. U kunt ervoor kiezen om alle zakelijke overeenkomsten en diensten op te zeggen, zodat u geen schuldeisers meer heeft. U kunt er ook voor kiezen om de contracten over te zetten op naam van uw vof. 

Stap 2 

Vervolgens moet uw eenmanszaak worden uitgeschreven uit het Handelsregister van de KVK. Uw eenmanszaak wordt dan gestaakt (opgeheven). Over het eindresultaat, de stakingswinst, betaalt u inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. De KVK geeft de staking door aan de Belastingdienst. U ontvangt dus vanzelf een brief over de fiscale afhandeling van uw eenmanszaak. 

Stap 3 

Op de website van de KVK vindt u verschillende formulieren:

 • ‘wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens’ 
 • ‘inschrijving vof’ 
 • ‘inschrijving vennoot’
 • ‘inschrijving UBO’s’. 

Download deze formulieren en vul ze in. Had uw eenmanszaak werknemers in dienst? Geef dit door bij de inschrijving van uw vof, zodat de vof het betalen van de loonheffingen kan overnemen met een nieuw loonheffingennummer. 

Stap 4 

Maak een afspraak bij een KVK-kantoor bij u in de buurt. Neem de formulieren mee. Neem eventueel mee:

 • Het vennootschapscontract (in verband met de bevoegdheid van de vennoten);
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat het opgegeven adres voor de onderneming gebruikt mag worden;
 • Een of meer formulieren ten behoeve van de opgave van meerdere vestigingen of gevolmachtigden. 

Als de vennoot een natuurlijk persoon is, moet elke vennoot persoonlijk langskomen bij de KVK. 

Eenmanszaak omzetten naar BV

U kunt er ook voor kiezen om uw eenmanszaak om te zetten naar een BV. Bijvoorbeeld om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen of in verband met de verminderde persoonlijke aansprakelijkheid. Na de omzetting bent niet u, maar de BV verantwoordelijk voor het bedrijf. Daar hoort dus ook eventuele aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf bij. 

Let op: uw nieuwe BV is pas ‘juridisch ondernemer’ zodra de notariële akte is ondertekend. Tot die tijd is het een ‘BV in oprichting’ (i.o.) en gelden andere regels rondom handelingen die de BV i.o. verricht. 

Stap 1

Allereerst moet u bepalen op welke manier u uw eenmanszaak wijzigt in een BV. Dit kan op 3 manieren, namelijk via een:

 • Activa-passivatransactie;
 • Ruisende inbreng; of
 • Geruisloze inbreng.

Als u uw eenmanszaak met terugwerkende kracht wilt omzetten, kiest u voor ruisende inbreng of geruisloze inbreng. 

Stap 2 

Stap 2 hangt af van de door u gekozen manier om uw eenmanszaak om te zetten:

 • Wanneer u kiest voor een activa-passivatransactie, zal de notaris allereerst een BV moeten oprichten en inschrijven bij de KVK. Ook moet uw eenmanszaak worden gestaakt en betaalt u eventueel stakingswinst. Er is geen akte van inbreng nodig.
 • Kiest u voor ruisende inbreng, dan stuurt u een intentieverklaring op naar de Belastingdienst, waarna de notaris uw BV zal oprichten en een akte van inbreng zal opstellen. De notaris zorgt voor het inschrijven van de BV en het uitschrijven van uw eenmanszaak bij de KVK. Ook hier krijgt u weer te maken met stakingswinst. 
 • Als uw eenmanszaak wordt omgezet in een BV via geruisloze inbreng, betekent dit dat uw onderneming verder gaat met dezelfde boekwaarden. Het voordeel hiervan is dat u dus geen belasting hoeft te betalen over stakingswinst. Uw nieuwe BV start met een balans die gelijk is aan de eindbalans van uw eenmanszaak. Wel stuurt u een intentieverklaring op naar de Belastingdienst en moet de notaris een akte van inbreng opstellen. 

Wij begrijpen dat de keuze voor de juiste rechtsvorm niet zomaar is gemaakt en van verschillende factoren afhangt. Laat een van de specialisten van Westland Partners u daarom adviseren over de geschikte rechtsvorm voor uw onderneming. Neem direct contact met ons op via onderstaand contact formulier:

Terug naar overzicht