Werktijdverkorting / Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

dinsdag 17 maart 2020

Het Coronavirus raakt ons allemaal en het lijkt erop dat het voorlopig niet voorbij is. Helaas komen steeds meer bedrijven hierdoor in de financiële problemen. Werktijdverkorting was een oplossing voor ondernemers bij een tijdelijke omzetdaling. Inmiddels is deze regeling vervangen door een tijdelijke noodmaatregel: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Wellicht dat uw onderneming hiervoor in aanmerking komt. In deze column vertellen wij hoe én wanneer hier een beroep op gedaan kan worden.  

Wat houdt noodfonds NOW precies in?

Voor een periode van drie maanden kan er een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. Het doel van deze regeling is dat werknemers waarvoor tijdelijk geen of minder werk is, in dienst kunnen blijven van de werkgever en de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW).

Hierdoor is het niet nodig om werknemers (in een te vroeg stadium) te ontslaan. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies van uw onderneming. Het is mogelijk dat de tegemoetkoming hierna nog eens wordt verlengd met 3 maanden.

U kunt óók een aanvraag doen voor uitzendkrachten of oproepkrachten met een nulurencontract. Aanvragen die reeds zijn gedaan onder de regeling Werktijdverkorting zullen worden afgehandeld conform deze nieuwe regeling (NOW). 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw onderneming is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het ondernemingsrisico valt. Het coronavirus is een dergelijke bijzondere situatie;
  • Het coronavirus is de oorzaak voor het afnemen van de werkzaamheden of omzet van uw onderneming;
  • U verwacht een omzetverlies van minstens 20%;
  • Er worden geen medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagen in de subsidieperiode.

Waar kan ik een aanvraag voor de tijdelijke noodmaatregel doen? 

Een aanvraag kunt u vanaf 6 april a.s. doen bij het UWVDit verandert overigens niks aan de periode waarover u een tegemoetkoming kunt krijgen. Omzetverlies vanaf 1 maart komt hiervoor in aanmerking.

Heeft u nog vragen over de regeling NOW? De Rijksoverheid geeft meer concrete informatie over o.a. de berekening van het omzetverlies, de loonsom, flexwerkers, aanvragen, voorschot en uitbetalen. Klik hier en hier.

Wij hopen u hiermee een handvat te kunnen bieden in deze onzekere tijd. Als wij u ergens bij kunnen helpen, vult u dan hieronder uw gegevens in. Onze specialisten begeleiden en ontzorgen de ondernemer ook bij deze uitzonderlijke omstandigheden en hebben daarvoor de benodigde deskundigheid in huis.

Voor nu wensen wij u allen sterkte en alle gezondheid toe.

Terug naar overzicht