Hoe werkt een joint venture?

woensdag 23 mei 2018

De joint venture: een veelgebruikte rechtsvorm voor het bundelen van krachten en expertise, en daarmee een sleutel tot zakelijk succes. Wat houdt een joint venture precies in? Hoe kunt u een joint venture oprichten? En welke voor- en nadelen heeft deze samenwerkingsvorm? In deze blog schijnen wij een juridisch licht op de joint venture.

Wat is een joint venture?

Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen twee ondernemingen die samen een nieuw bedrijf oprichten. Dit nieuwe bedrijf wordt vaak opgericht voor een speciaal project, maar kan ook voor vast zijn. De ondernemingen zijn dan allebei eigenaar en delen zowel de winst als de eventuele verliezen. 

Hierdoor lijkt een joint venture in eerste instantie op een fusie. Bij een fusie gaan meerdere bedrijven op in één onderneming. Maar er zijn wel degelijk verschillen tussen de joint venture en een fusie. Bij een joint venture blijven de oorspronkelijke bedrijven namelijk gewoon bestaan, behouden zij hun zelfstandigheid en kunnen zij ook onafhankelijk van elkaar te werk blijven gaan. Een bekend joint venture voorbeeld is Senseo: dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en Philips.

Waarom een joint venture oprichten?

Joint ventures worden vaak opgericht om de huidige verkoop van producten of diensten uit te breiden. Het uitgangspunt is dat partijen een gezamenlijk doel hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlands bedrijf dat zijn producten ook graag in een ander land wil aanbieden door samen te werken met een lokale partner. Het samenwerken met een lokaal bedrijf biedt als voordeel dat het Nederlandse bedrijf sneller een overheidsopdracht krijgt. Daarnaast maken de ondernemingen gebruik van elkaars kennis en kunde. De Nederlandse onderneming neemt bijvoorbeeld de kennis en techniek mee, terwijl de buitenlandse onderneming zorgt voor marktkennis en een uitgebreid netwerk. Ook kan een joint venture de markt beter en goedkoper benaderen. 

Zo kunt u een joint venture oprichten

Er bestaat weinig wet- en regelgeving over de joint venture. Daardoor is de oprichtingsvorm vormvrij: u kunt kiezen voor een personenvennootschap (zoals de vennootschap onder firma) of een rechtspersoon (zoals de besloten vennootschap). 

Wanneer u kiest voor een joint venture in de vorm van een personenvennootschap, dan heeft dit als voordeel dat de mogelijkheden en flexibiliteit erg groot zijn. Aan het oprichten van een vof zijn namelijk minder regels verbonden dan aan het oprichten van een BV. Het nadeel van deze samenwerkingsvorm is dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gehouden. 

Wanneer u kiest voor het oprichten van een joint venture als rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV), dan heeft dit als voordeel dat aansprakelijkheid kan worden afgescheiden van de moedervennootschap en u in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Daarnaast kan dit belastingvoordelen opleveren. Wel heeft een rechtspersoon te maken met meer wet- en regelgeving, zoals de administratieplicht. 

Joint venture: voordelen en nadelen

Losstaand van de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de vorm waarin u de samenwerking aangaat, bestaan er nog andere voordelen en nadelen van de joint venture. 

Voordelen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan schaalvoordelen (inkoopkortingen), het kunnen combineren van diensten en het gebruikmaken van elkaars kennis en netwerk. Het is ook makkelijker om uw bedrijf te kunnen starten op een buitenlandse markt. 

Nadelen

Een algemeen nadeel van een joint venture is dat u geen volledige macht heeft, deze wordt verdeeld over de deelnemende organisaties. Hierdoor kunnen er vertrouwensproblemen of tegenstrijdige belangen ontstaan. 

De joint venture agreement

Wij raden sterk aan om u juridisch te laten begeleiden bij de oprichting van het samenwerkingsverband en afspraken vast te leggen in een joint venture agreement. Dit document bevat afspraken over bijvoorbeeld aandelen, intellectuele eigendomsrechten, geschillenbeslechting, managementstructuur, mededingingsvraagstukken, eventuele garanties en terugtrekkingsrechten. Het vastleggen van afspraken in een joint venture agreement kan problemen achteraf voorkomen.

Bent u van plan een joint venture op te richten, of heeft u andere vragen over dit samenwerkingsverband? Neem dan direct contact op met een van de advocaten van Westland Partners via onderstaand contactformulier.

Terug naar overzicht