Juridisch advies voor de agrarisch(!) ondernemer

woensdag 1 januari 2020

Als agrarisch ondernemer heeft u een behoorlijk juridisch inzicht nodig. Alleen goed ondernemen is niet voldoende voor uw tuinbouwbedrijf. Het is belangrijk dat juridische zaken goed geregeld zijn. Wij geven u enkele belangrijke tips om risico’s te beperken.

1. Zorg voor goede algemene voorwaarden

Doet u regelmatig op dezelfde manier zaken met diverse partijen? Dan is het verstandig om goede algemene voorwaarden op te stellen. Algemene voorwaarden zijn belangrijk om bepaalde risico’s uit te sluiten. U kunt hierin zaken regelen als overmacht, uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid, eigendomsbehoud en alle andere aspecten die voor de beheersing van uw agrarische onderneming of tuinbouwbedrijf van belang van zijn.

2. Weet wat u moet doen in crisissituaties

U hoopt het uiteraard nooit mee te hoeven maken, maar een crisissituatie kan zich wel voordoen. Ik heb het niet over een crisis zoals corona op dit moment, maar bijvoorbeeld over brand- of stormschade. Zorg daarom voor een crisishandboek, zodat u en uw medewerkers vooraf weten wat te doen in welke situatie, bijvoorbeeld ook om de veiligheid en het welzijn zoveel mogelijk te garanderen. Een crisishandboek biedt handvatten en tips, waardoor onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Zorg daarnaast dat u behoorlijk bent verzekerd. Maak altijd zo snel mogelijk melding van de schade bij uw verzekeraar en rechtsbijstandsverzekeraar.

3. Dawn raid: Werk mee - voor zover verplicht - bij 'bezoek' van overheidsinstanties maar laat niet het achterste van uw tong zien

Neem de tijd om dingen uit te zoeken voordat u - te snel onvolledig of niet helemaal juist - antwoordt of informatie verstrekt. Wees erop bedacht dat u als getuige kunt worden gehoord, maar in een later stadium alsnog verdachte kunt worden en uw verklaring als getuige kan dan tegen u worden gebruikt. Zorg dat u een dawn raid hebt; een protocol voor als u 'bezoek' krijgt van overheidsinstanties die u als verdachte aanmerken en onderzoek willen verrichten. Met een dawn raid weten uw medewerkers wat te doen bij bezoek van bijvoorbeeld de politie, FIOD of de NVWA en wie dan snel moet worden bijgeschakeld om de problemen niet onnodig te vergroten.

4. Boete ontvangen van de NVWA? Zorg voor een goed bezwaarschrift!

Heeft u een besluit of boete ontvangen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)? Zorg dan dat uw bezwaarschrift goed onderbouwd is en dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. Neem de tijd hiervoor, maar zorg uiteraard wel dat termijnen niet worden overschreden. Vroegtijdig voorkomen is vaak beter dan kostbaar genezen.

5. Schakel juridische bijstand in

Het is voor de hand liggend om dit nu te noemen, maar wij hebben in de praktijk gezien dat de hulp van een advocaat het verschil kan maken. Onze advocaten kennen namelijk alle juridische ‘ins en outs’ op het gebied van agrarisch recht en kunnen u praktische tips geven over hoe u als tuinder of agrarisch ondernemer zaken tactisch aan kan pakken. Door in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen betrokken te worden, kunnen onze advocaten problemen in de toekomst en het oplopen van de kosten juist trachten te voorkomen.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een ervaren en deskundige juridische partij? Neem dan contact op met Thomas van der Lans of een van onze andere Food, Horti & Agro specialisten.

Terug naar overzicht