Klaag vlot als een prestatie niet deugt: Verspeel geen rechten!

vrijdag 13 februari 2015

Wist u dat u tijdig moet klagen als een ontvangen prestatie niet deugt? Hier strandt het schip in de praktijk al onnodig veel te vaak op. Alleen al op niet tijdig klagen kunt u al uw rechten verspelen.

Dat geldt voor een gebrek in iets wat u koopt, maar ook voor gebrekkige diensten die u geleverd krijgt en eigenlijk in brede zin voor alle gebrekkige prestaties die u ontvangt. Nederlanders zijn weliswaar assertief, toch gaat het hier vaak al mis terwijl klagen juist heel simpel is. U geeft gewoon schriftelijk per e-mail of in ieder geval met bewijs van ontvangst aan dat u aanwijzingen hebt dat de prestatie niet deugt en dat u daar nog op terug komt.

Tijdig klagen betekent dat u dit doet zodra u ontdekt of had behoren te ontdekken dat er iets in de prestatie niet klopte. Klaagt u ook vooral onverwijld zodra u ontdekt dat de omvang van de ondeugdelijkheid groter is dan u dacht en aangaf in een eerdere klacht. Een consument klaagt in ieder geval tijdig als wordt geklaagd binnen twee maanden nadat de ondeugdelijkheid bekend was of bekend had behoren te zijn.

Na het klagen moet u natuurlijk niet stil gaan zitten, want er gaan verjaringstermijnen lopen. Houdt u er bijvoorbeeld als consument rekening mee dat als u niet binnen twee jaar na het klagen op de kwestie terug komt, de vordering verjaart. U doet er dus verstandig aan niet alleen te klagen om uw rechten voor te behouden, maar vervolgens ook op een redelijke termijn tot actie over te gaan of de kwestie te hebben opgelost.

De gevolgen van niet tijdig klagen zijn nogal groot. U verliest namelijk uw rechten en kunt geen beroep meer doen op de ondeugdelijkheid van de prestatie. Helaas zien wij regelmatig kwesties stranden alleen al omdat niet tijdig is geklaagd.

Tijdig klagen als er iets niet deugt is belangrijk bij vele prestaties. Denk aan de koop van zaken, denk aan diensten, maar denk ook in de zakelijke sfeer bijvoorbeeld aan de koop van aandelen of aan een vennootschap die een bestuurder of commissaris op zijn ondeugdelijke prestaties wil aanspreken.

Voor de liefhebber die er graag eens een paar uitspraken op na slaat, hier enkele voorbeelden waarbij niet tijdig werd geklaagd, de eerste uitspraak heeft betrekking op niet tijdig klagen over een gestorte vloer, de tweede uitspraak op niet tijdig klagen over vermogensadvies en de derde uitspraak ziet op niet tijdig klagen over de prestaties van bestuurders of commissarissen van een vennootschap.

Slotsom is dus: klaag vooral tijdig, want klagen is simpel en met klagen voorkomt u dat u rechten verspeelt. Dus #durfteklagen is wellicht een nuttige nieuwe variant op de hashtag #durftevragen.

Terug naar overzicht