De ultieme tip bij hoofdelijke aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u om verschillende redenen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Reden om eens wat meer te vertellen over dit onderwerp. Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid nu precies? Wij leggen het u uit.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet, een vonnis of een overeenkomst. Het betekent dat twee of meer schuldenaren samen verplicht zijn een bepaalde prestatie na te komen, zoals het terugbetalen van een lening. De schuldeiser kan van elke hoofdelijk schuldenaar verlangen dat deze het gehele bedrag betaalt. Als u betaalt, wordt daardoor de andere schuldenaar automatisch bevrijd. 

Wanneer ben ik hoofdelijk aansprakelijk?

Stel dat u met een andere partij hoofdelijk aansprakelijk bent voor het terugbetalen van een lening van €5.000. De schuldeiser kan dan zowel van u als van de andere partij eisen het gehele bedrag van €5.000 terug te betalen. Zonder hoofdelijke aansprakelijkheid zou ieder €2.500 moeten terugbetalen. Hoofdelijke aansprakelijkheid is dan ook eerder uitzondering dan regel. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid en regres: krijg uw deel terug

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kunt u, als u meer betaalt dan uw eigen aandeel, de andere schuldenaren aanspreken voor het extra bedrag. Dit heet regresrecht. Stel dat u de volledige lening van €5.000 terugbetaalt, dan kunt u €2.500 verhalen op uw mede hoofdelijk schuldenaar. Dit heet de onderlinge draagplicht. De onderlinge draagplicht is meestal fiftyfifty, maar partijen kunnen ook andere verhoudingen afspreken. 

Voorbeelden van hoofdelijke aansprakelijkheid

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden: De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vof;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid op basis van een overeenkomst: Wanneer in een overeenkomst is vastgelegd dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder BV: De bestuurder van een BV die aansprakelijk is bij faillissement of onbehoorlijk bestuur;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen: 
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden: Indien een uitlenende partij, bijvoorbeeld een uitzendbureau of detacheringsbureau, de loonheffingen of BTW niet correct heeft afgedragen, kan de Belastingdienst deze ook opeisen bij de inlenende partij(en). 

Hoe werkt ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid?

Als twee partners samen een hypotheek afsluiten, zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Bij een scheiding zal de partner die niet in de woning blijft wonen, ontslag willen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Dit kan een complex proces zijn, waarbij het soms eenvoudiger is om een compleet nieuwe hypotheek af te sluiten. Een procedure voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid kan namelijk soms maanden in beslag nemen. 

Let daarbij ook op hoofdelijke aansprakelijkheid bij huwelijkse voorwaarden:

 • Staan de woning en hypotheek op naam van de partner die niet in de woning blijft wonen? Deze moet zijn deel van de woning overdragen en partijen moeten de oude hypotheek aflossen. Door die aflossing vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Staat de woning op één naam, en de hypotheek op twee namen? 
 • Als de woning op naam van de partner staat die in de woning blijft wonen, dan zal er ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid moeten plaatsvinden. De partner die in de woning blijft, kan dan het andere deel van de hypotheek overnemen. 
 • Als de woning op naam van de vertrekkende partner staat, dan moet deze zijn deel van de woning overdragen. Ook moeten de partijen de oude hypotheek aflossen om de hoofdelijke aansprakelijkheid te laten vervallen. 
 • Staan de woning en hypotheek op naam van de partner die in de woning blijft wonen? Dan hoeven partijen hierover niets te regelen. 

Onze tip voor als u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld

Bent u hoofdelijk aansprakelijk gesteld? Het komt nog wel eens voor dat de aansprakelijkheid niet terecht is. Onze tip: controleer! Volg na aansprakelijk te worden gesteld deze twee stappen:

 1. Controleer of er daadwerkelijk aansprakelijkheid bestaat.
 2. Controleer of er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij twijfel, schakel een jurist in. 

Vroegtijdige juridische hulp kan van onschatbare waarde zijn. Voorkom een verkeerde keuze met grote en kostbare juridische gevolgen. Neem daarom gerust contact met ons op bij vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wij staan voor u klaar!

Terug naar overzicht