Meer omzet door samenwerking met andere onderneming

woensdag 23 mei 2018

U bent ondernemer en wilt graag met een andere onderneming samenwerken, om uw bestaande economische activiteiten uit te breiden naar een nieuwe markt. U vraagt zich af op welke manier u dat het beste kunt doen. Waar moet u op letten in de praktijk? Wat is een veilige en praktische aanpak?

Oprichten van een joint venture

Wanneer u zeer intensief gaat samenwerken met een andere onderneming kan er een overname plaatsvinden, een fusie ontstaan, maar het is ook mogelijk om een joint venture op te richten. Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen twee ondernemingen, waarbij zij samen een nieuw bedrijf oprichten. Deze samenwerkingsvorm wordt vaak opgericht voor een speciaal project. U bent dan beiden eigenaar en deelt zowel de winst als de eventuele verliezen. Een joint venture lijkt in eerste instantie op een fusie, waarbij meerdere bedrijven opgaan in één onderneming, maar er zijn wel degelijk verschillen. Bij een joint venture blijven de oorspronkelijke bedrijven gewoon bestaan, behouden zij hun zelfstandigheid en kunnen zij onafhankelijk van elkaar te werk gaan.

Hoe joint ventures voor meer omzet kunnen zorgen

Joint ventures worden vaak opgericht om de huidige verkoop van producten of diensten uit te breiden, bijvoorbeeld naar het buitenland. U kunt hierbij denken aan een Nederlands bedrijf dat zijn producten ook graag in een ander land wil gaan aanbieden en hiervoor gaat samenwerken met een lokale partner. Het voordeel is dat u vanwege de samenwerking met een lokaal bedrijf sneller overheidsopdracht krijgt. Daarnaast maken de ondernemingen gebruik van elkaars kennis en techniek. De Nederlandse onderneming neemt dan bijvoorbeeld de kennis en techniek mee, terwijl de buitenlandse onderneming zorgt voor marktkennis en een uitgebreid netwerk. Nog een bijkomend voordeel is dat de markt beter en goedkoper benaderd kan worden.

Ons advies

Er kleven ook enkele nadelen aan het aangaan van een joint venture. U heeft namelijk geen volledige macht over de joint venture, dat wordt verdeeld over de deelnemende organisaties en er kunnen vertrouwensproblemen ontstaan. Het is om die reden sterk aan te raden om u juridisch te laten begeleiden bij de oprichting van het samenwerkingsverband en afspraken vast te leggen in een joint venture agreement. Dit is een document dat zich concentreert op besluiten van partners over bijvoorbeeld aandelen, intellectuele eigendomsrechten, geschillenbeslechting, managementstructuur, mededingingsvraagstukken, eventuele garanties en terugtrekkingsrechten. Het vastleggen van afspraken in een joint venture agreement is een manier om problemen achteraf te voorkomen.

Terug naar overzicht